Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku

Szanowni Państwo, zapraszamy do uzupełnienia formularza w celu wygenerowania zgłoszenia przyjęcia dziecka do Szkoły Hevelius prowadzonej przez Fundację Ogólnopolski Operator Oświaty. W razie pytań prosimy o kontakt z placówką pod numerem telefonu 536 225 169

Rok szkolny

Dane zgłaszającego

(Rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą)


Dane zgłaszanego

(Dziecka)